เพียงมีหนังสือ และแอปฯ ยอดฮวงจุ้ย ใครๆ ก็เป็นซินแสได้
คัมภีร์พลิกและธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรือง มี บารมี สุขภาพดี
ตำราที่มีเครื่องมือช่วยให้ท่านดูฮวงจุ้ยได้แบบซินแสมืออาชีพ

เก่งและเฮง ด้วยฮวงจุ้ย 360 องศา

โดย อาจารย์ซินแส พรภพ ปองทองราคา : 1,988 บาท
จำนวนหน้า : 325 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : 1
พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2565
“ยอดฮวงจุ้ย” อยากช่วยเหลือธุรกิจให้เฮงด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่ครบวงจรเพราะเชื่อว่า“ฮวงจุ้ย”เป็นรากฐานของความ
เฮงดังนั้นจึงเต็มที่ในทุกย่างก้าวเพื่อทำให้ทุกธุรกิจก้าวไปสู่ความเฮงพร้อมกันหนังสือนี้ได้รวบรวมศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแนะนำไว้อย่างเป็นระบบให้ผู้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจนำไปใช้จัดฮวงจุ้ยได้จริงทันทีพร้อมกับ
มีเครื่องมือวิเคราะห์ชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ยที่พัฒนาหล่อแกทองเหลืองแบบจานหมุนกับตลับเมตรฮวงจุ้ยมาเป็นหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์“ยอดฮวงจุ้ย”
ไว้ในสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชั่นเขียนแบบสถาปัตย์ฮวงจุ้ยที่แก้ปัญหาค่าคลาดเคลื่อนของเข็มทิศให้ทดลองใช้งานช่วยให้ผู้อ่านดูฮวงจุ้ยแบบซินแสมืออาชีพได้ทุก
ที่ทุกเวลา


-เพียงมีหนังสือ และ
แอปฯยอดฮวงจุ้ย ใครๆ ก็เป็นซินแสได้
-คัมภีร์พลิกและธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรือง มี บารมี สุขภาพดี
-ตำราที่มีเครื่องมือช่วยให้ท่านดู
ฮวงจุ้ยได้แบบซินแสมืออาชีพ

เก่งและเฮง ด้วยฮวงจุ้ย 360 องศา

โดย อาจารย์ซินแส พรภพ ปองทอง

ราคา : 1,988 บาท
จำนวนหน้า : 325 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : 1
พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2565

สั่งซื้อหนังสือ


“ยอดฮวงจุ้ย” อยากช่วยเหลือธุรกิจให้เฮงด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่ครบวงจรเพราะเชื่อว่า“ฮวงจุ้ย”เป็นรากฐานของความ
เฮงดังนั้นจึงเต็มที่ในทุกย่างก้าวเพื่อทำให้ทุกธุรกิจก้าวไปสู่ความเฮงพร้อมกันหนังสือนี้ได้รวบรวมศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแนะนำไว้อย่างเป็นระบบให้ผู้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจนำไปใช้จัดฮวงจุ้ยได้จริงทันทีพร้อมกับ
มีเครื่องมือวิเคราะห์ชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ยที่พัฒนาหล่อแกทองเหลืองแบบจานหมุนกับตลับเมตรฮวงจุ้ยมาเป็นหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์“ยอดฮวงจุ้ย”
ไว้ในสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชั่นเขียนแบบสถาปัตย์ฮวงจุ้ยที่แก้ปัญหาค่าคลาดเคลื่อนของเข็มทิศให้ทดลองใช้งานช่วยให้ผู้อ่านดูฮวงจุ้ยแบบซินแสมืออาชีพได้ทุก
ที่ทุกเวลา