ประวัติการการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำงาน
 • ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคู่ความในศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 2540
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปัจจุบัน

เจ้าของแอปพลิเคชั่น “ยอดฮวงจุ้ย” หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ หรือเข็มทิศดูฮวงจุ้ยด้วยสมาร์ทโฟน เครื่องมือจัดชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนวัตกรรม (Success Navigator)สำหรับที่อยู่อาศัย/ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในโครงการ Northern Innovation Startup อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำงาน
 • ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคู่ความในศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 2540
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปัจจุบัน

เจ้าของแอปพลิเคชั่น “ยอดฮวงจุ้ย” หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ หรือเข็มทิศดูฮวงจุ้ยด้วยสมาร์ทโฟน เครื่องมือจัดชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนวัตกรรม (Success Navigator)สำหรับที่อยู่อาศัย/ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในโครงการ Northern Innovation Startup อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่สุดของความแม่นยำ
ตามหลักฮวงจุ้ย
สุดยอด นวัฒกรรมฮวงจุ้ย
Digital Transformation

ที่สุดของความแม่นยำ
ตามหลักฮวงจุ้ย
สุดยอด นวัฒกรรมฮวงจุ้ย
Digital Transformation

 • คู่มือออกแบบตามหลักสถาปัตย์ฮวงจุ้ย

  โบราณว่าไว้
  " ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทะลาย "

 • คู่มือออกแบบตามหลักสถาปัตยฺฮวงุ้จยของอาคารแต่ละหลังให้ส่งเสริมทุกคนในสถานที่ เป็นมาตฐาน ใ้อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง มีบารมี สุขภาพดี
 • ** คุยกับสถาปนิก ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแบบ **
 • ** พร้อมดูให้คำปรึกษา 1 ปีเต็ม **
 • คู่มือออกแบบตามหลักสถาปัตย์ฮวงจุ้ย

  โบราณว่าไว้
  " ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทะลาย "

 • คู่มือออกแบบตามหลักสถาปัตยฺฮวงุ้จยของอาคารแต่ละหลังให้ส่งเสริมทุกคนในสถานที่ เป็นมาตฐาน ใ้อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง มีบารมี สุขภาพดี
 • ** คุยกับสถาปนิก ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแบบ **
 • ** พร้อมดูให้คำปรึกษา 1 ปีเต็ม **

รีวิว


เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

รีวิว


เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

ศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งหมด


ศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งหมด