วิดีโอแนะนำ ฮวงจุ้ย

"ยอดฮวงจุ้ย"

ได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์

ให้มีการสร้างแอปพลิเคชัน “ยอดฮวงจุ้ย” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการนําศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยมาไว้บนมือถือ