แอปฯยอดฮวงจุ้ย
Feng Shui

Button Image Button Image

แอปฯยอดฮวงจุ้ย คืออะไร

 • หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดองศาตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ
 • เราปฏิวัติเข็มทิศฮวงจุ้ย ตลับเมตรฮวงจุ้ย และตำราดูฮวงจุ้ย มาไว้ในสมาร์ทโฟน
 • ซินแสที่ไม่เคยหลับในมือถือคุณ

แอปฯช่วยอะไรในการดูฮวงจุ้ย

 • ช่วยให้ท่านเป็นซินแสมืออาชีพได้
 • ช่วยให้ฮวงจุ้ยที่ยาก เป็นเรื่องง่าย ใครๆ ก็สามารถเป็นซินแสได้
 • ช่วยแปลความหมายภาษาจีนของ หล่อแก และตลับเมตร เป็นภาษาไทย
 • ช่วยเขียนแบบสถาปัตย์ฮวงจุ้ยได้ภายใน 1 นาที
 • ช่วยวัดองศาได้ทุกที่ทั่วโลก
 • ช่วยให้ดูฮวงจุ้ยด้วยมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

จุดเด่นของแอปฯ

 • เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัดองศาตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ
 • ดูฮวงจุ้ยผ่าน Google Map ได้ทั่วโลก
 • บอกขนาดมงคล ตามตลับเมตรฮวงจุ้ย ได้ถึง 3,000 ซม.
 • วิเคราะห์ฮวงจุ้ยได้ภายใน 1 นาที

ดูฮวงจุ้ยตัวเอง

บอกทิศที่อยู่แล้วรุ่งเรือง เบญจธาตุ ธาตุและสีตามโหราศาสตร์ ปีชงของปีนักษัตที่ท่านเกิด สีมงคล ธาตุประจำตัว โชคชะตาของคุณ จะเข้มแข็ง

ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ยตัวเอง

วิดีโอสอนฮวงจุ้ย

เป็นคลิปวิดิโอตัวอย่างการใช้งานแอปฯ ยอดฮวงจุ้ย และแนะนำการ ใช้แอปฯยอดฮวงจุ้ยวิเคราะห์ชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ย ด้วยนวัตกรรม บนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้เริ่มใช้งานแอปฯ ยอดฮวงจุ้ยใหม่ๆ

รับชมวิดีโอการสอนฮวงจุ้ย

หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์/เข็มทิศฮวงจุ้ย

วัดองศาตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ ปิดจุดเสี่ยง เลี่ยงจุดเสีย ตามหลักฮวงจุ้ย บอกตำแหน่งทิศรุ่งเรือง องศามังกร24 ภูมิ การกระตุ้น โชคลาภ และ8ทิศ8ปฏิกิริยา

ขั้นตอนการใช้หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์/เข็มทิศฮวงจุ้ย

วิเคราะห์แปลนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

เขียนแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ใช้ Google Map ในการดูโฉนด ที่ดินมงคล เมื่อมี แอปฯยอดฮวงจุ้ย สามารถวัดองศาได้ทุกที่ทั่วโลก ประมวลผลให้ได้ตามหลักฮวงจุ้ย

ขั้นตอนการวิเคราะห์แปลนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดูฮวงจุ้ยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ดูรหัสราศีให้ส่งเสริมกัน เพื่อน คู่ครอง หุ้นส่วน และ พนักงาน ให้เกิดความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง กับหลักเบญจธาตุ ปีนักษัตร ให้เกิดความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง

ขั้นตอนดูฮวงจุ้ยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตลับเมตรฮวงจุ้ย

ไม้บรรทัดหลู้ปัง, ตลับเมตรฮวงจุ้ย หรือ ตลับเมตรรุ่นหมอดู บอกช่วงดีร้ายสามารถใช้กรอกข้อมูลระยะ เฟอร์นิเจอร์ที่วัดมา เพื่อดูความหมายที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย บอกขนาดมงคล เพื่อทำโต๊ะ หรือเตียงที่ใช้งานประจำวัน รวมถึงขนาดประตูบ้าน

ขั้นตอนการใช้ตลับเมตรฮวงจุ้ย

รีวิวจากผู้ ใช้งานจริง


คุณปีร์

แอปฯยอดฮวงจุ้ย
Feng Shui

Button Image Button Image

แอปฯยอดฮวงจุ้ย คืออะไร

 • หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดองศาตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ
 • เราปฏิวัติเข็มทิศฮวงจุ้ย ตลับเมตรฮวงจุ้ย และตำราดูฮวงจุ้ย มาไว้ในสมาร์ทโฟน
 • ซินแสที่ไม่เคยหลับในมือถือคุณ

จุดเด่นของแอปฯ

 • เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัดองศาตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ
 • ดูฮวงจุ้ยผ่าน Google Map ได้ทั่วโลก
 • บอกขนาดมงคล ตามตลับเมตรฮวงจุ้ย ได้ถึง 3,000 ซม.
 • วิเคราะห์ฮวงจุ้ยได้ภายใน 1 นาที

แอปฯช่วยอะไรในการดูฮวงจุ้ย

 • ช่วยให้ท่านเป็นซินแสมืออาชีพได้
 • ช่วยให้ฮวงจุ้ยที่ยาก เป็นเรื่องง่าย ใครๆ ก็สามารถเป็นซินแสได้
 • ช่วยแปลความหมายภาษาจีนของ หล่อแก และตลับเมตร เป็นภาษาไทย
 • ช่วยเขียนแบบสถาปัตย์ฮวงจุ้ยได้ภายใน 1 นาที
 • ช่วยวัดองศาได้ทุกที่ทั่วโลก
 • ช่วยให้ดูฮวงจุ้ยด้วยมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

ดูฮวงจุ้ยตัวเอง

บอกทิศที่อยู่แล้วรุ่งเรือง เบญจธาตุ ธาตุและสีตามโหราศาสตร์ ปีชงของปีนักษัตที่ท่านเกิด สีมงคล ธาตุประจำตัว โชคชะตาของคุณ จะเข้มแข็ง

ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ยตัวเอง

วิดีโอสอนฮวงจุ้ย

เป็นคลิปวิดิโอตัวอย่างการใช้งานแอปฯ ยอดฮวงจุ้ย และแนะนำการ ใช้แอปฯยอดฮวงจุ้ยวิเคราะห์ชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ย ด้วยนวัตกรรม บนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้เริ่มใช้งานแอปฯ ยอดฮวงจุ้ยใหม่ๆ

รับชมวิดีโอการสอนฮวงจุ้ย

หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์/เข็มทิศฮวงจุ้ย

วัดองศาตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ ปิดจุดเสี่ยง เลี่ยงจุดเสีย ตามหลักฮวงจุ้ย บอกตำแหน่งทิศรุ่งเรือง องศามังกร24 ภูมิ การกระตุ้น โชคลาภ และ8ทิศ8ปฏิกิริยา

ขั้นตอนการใช้หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์
เข็มทิศฮวงจุ้ย

วิเคราะห์แปลนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

เขียนแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ใช้ Google Map ในการดูโฉนด ที่ดินมงคล เมื่อมี แอปฯยอดฮวงจุ้ย สามารถวัดองศาได้ทุกที่ทั่วโลก ประมวลผลให้ได้ตามหลักฮวงจุ้ย

ขั้นตอนการวิเคราะห์แปลนบ้าน
ตามหลักฮวงจุ้ย

ดูฮวงจุ้ยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ดูรหัสราศีให้ส่งเสริมกัน เพื่อน คู่ครอง หุ้นส่วน และ พนักงาน ให้เกิดความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง กับหลักเบญจธาตุ ปีนักษัตร ให้เกิดความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง

ขั้นตอนดูฮวงจุ้ยบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

ตลับเมตรฮวงจุ้ย

ไม้บรรทัดหลู้ปัง, ตลับเมตรฮวงจุ้ย หรือ ตลับเมตรรุ่นหมอดู บอกช่วงดีร้ายสามารถใช้กรอกข้อมูลระยะ เฟอร์นิเจอร์ที่วัดมา เพื่อดูความหมายที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย บอกขนาดมงคล เพื่อทำโต๊ะ หรือเตียงที่ใช้งานประจำวัน รวมถึงขนาดประตูบ้าน

ขั้นตอนการใช้ตลับเมตรฮวงจุ้ย

รีวิวจากผู้ ใช้งานจริง


คุณปีร์