บทความ เสริมความเก่ง ให้เฮงด้วยฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย


เสริมความเก่ง ให้เฮงด้วยฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย (ภาษาแต้จิ๋ว ฮวง = ลม, จุ้ย = น้ำ) คือ หัวใจของสมดุลแห่งความสำเร็จในการออกแบบก่อสร้างอาคาร ตกแต่ง บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการธุรกิจ บริหารงานบุคคล

เสริมความเก่ง ให้เฮงด้วยฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย (ภาษาแต้จิ๋ว ฮวง = ลม, จุ้ย = น้ำ) คือ หัวใจของสมดุลแห่งความสำเร็จในการออกแบบก่อสร้างอาคาร ตกแต่ง บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการธุรกิจ บริหารงานบุคคล ตามธรรมชาติ จากพลังปราณ (CHI) ของธาตุทั้ง 5 ทางฮวงจุ้ย ได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง นำมาใช้ก่อกำเนิดสร้างและปรับให้เกิดสมดุล (Balance)ของธรรมชาติต่อความรู้สึกของคน